Pokud má vzniknout harmonická zahrada, projekt, (případně studie), budoucí výsadby je prvním krokem, aby se předešlo zbytečným chybám. Pochopitelně se budeme snažit vyhovět Vašim požadavkům. Ale nepracujeme tím způsobem, že nám vyjmenujete a ukážete rostliny, které chcete a my je nasázíme. Vysvětlíme, proč některé kombinace rostlin nejsou vhodné, jak vytvořit přirozeně a krásně vypadající kus přírody, který bude plnit svoji funkci mnoho let.

Projekty malujeme v jednoduchém programu –v podstatě se jedná o půdorysný osazovací plán, ve kterém jsou zakresleny jednotlivé rostliny , výsadbové skupiny a zpevněné plochy. Na osazovací plán navazuje seznam použitých rostlin a jejich velikostí v okamžiku výsadby. Na základě těchto podkladů lze stanovit cenu rostlin i realizace celé zahrady. Sice existují mnohem složitější programy, které umožní 3D vizualizace nebo virtuální videoprohlídky, pro nás je však podstatný obsah projektu (použité rostliny) a ne jeho forma.

Cena studie (řeší celkovou koncepci zahrady, ale neobsahuje konkrétní rostliny) je 2000,- Kč.

Cena projektu – 5000,- až 8000,- Kč dle plochy zahrady a složitosti projektu.