Realizace zahrad

Vlastní realizace zahrady je možná v různém rozsahu a s různou mírou spolupráce s investorem :

 • kompletní realizace naší firmou
 • dodání a rozmístění rostlin
 • dodání rostlin
 • pouze odborný dohled a poradenství
 • postupná realizace zahrady v několika etapách
 • Provádíme jednotlivých částí zahrad:
 • odstranění nežádoucí vegetace
 • založení květnatých luk
 • rekonstrukce stávajících zahrad (doplnění o trvalkové záhony, ovocné stromy)
 • zakládání ovocných sadů
 • výsadba živých plotů

Před vlastní výsadbou dbáme na co nejdokonalejší odplevelení plochy, aby se předešlo zbytečné pracnosti s údržbou v budoucích letech. Takže pokud nás oslovíte, neslíbíme Vám, že zahrada bude hotova za 14 dní –termín zahájení výsadby závisí na zaplevelení pozemku.

 

Výsadbu soliterních vzrostlých stromů se zemním balem  provádíme v jarních a podzimních měsících, stejně jako prostokořených ovocných rostlin. Keře , stromy a trvalky v květináčích vysazujeme v průběhu celého roku, pokud je zajištěna následná zálivka.

Květnaté louky je nejvhodnější vysévat před zamrznutím půdy nebo časně v jarním období, při dostatku vláhy.

Rostliny pro realizace se snažíme zajišťovat od českých pěstitelů, aby byla zajištěna životaschopnost.

Vzhledem k tomu, že zahrady navrhujeme a realizujeme s výhledem vývoje několika desítek let, neprovádíme nelogicky přehuštěné výsadby. Také květnaté louky jsou v prvním roce po výsevu , oproti klasickému trávníku, pomalejší v růstu. Proto každého našeho zákazníka upozorňujeme, že zahrada od naší firmy vyžaduje trochu trpělivosti, aby příroda mohla ukázat, co dokáže. Já si raději počkám na svah zarostlý květinami, než zasypaný kůrou (což je, bohužel, současný moderní trend většiny zahrad – vše vypadá uklizeně a hotově v den dokončení výsadby). Na zakůrované zahradě jsou rostliny často až to poslední , co je vidět. Naše zahrada je jiná, je o rostlinách, o vývoji během ročních období, o vůni, květech, plodech, hmyzu i ptácích.