Naše zahrady žijí

Snažíme se, aby zahrada přirozeně navazovala na okolní přírodu a bylo v ní vše, co ve zdravé krajině má být –pestrost přírodních druhů keřů , květnaté louky, trvalkové a letničkové záhony, vzrostlé listnaté stromy , ovocné rostliny. Snažíme se maximálně omezit zpevněné plochy, nepoužíváme geotextilie, kůru, plastové obrubníky ani „dekorativní“ hromady kamene. Hlavní roli hrají rostliny. V našich - vašich zahradách hnízdí a najdou potravu ptáci, drobní obratlovci hmyz, motýly a včely. Takové zahrady lépe hospodaří s vodou, snižují teplotu a vytvářejí příjemné místo pro život.